Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 231 st 222 st 112 st 9 st 100 %
Jämtland Härjedalen
82 % 57 st 57 st 47 st 0 st 100 %
Östersunds sjukhus 82 % 57 st 57 st 47 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 126 st 125 st 71 st 1 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Östersunds sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Östersunds sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %