Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 271 st 251 st 136 st 20 st 100 %
Jämtland Härjedalen
92 % 38 st 38 st 35 st 0 st 100 %
Östersunds sjukhus 92 % 38 st 38 st 35 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 130 st 125 st 82 st 5 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Östersunds sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Östersunds sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %