Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Halland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • 94%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 94% (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 89% 85% 86% 90% 92% 93% 92% 94% 95% 94% 94% 94%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 330 st (52,6%)
  • 31-60 dagar 2 014 st (31,8%)
  • 61-90 dagar 585 st (9,2%)
  • Längre än 90 dagar 397 st (6,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
6 326
Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
3%
Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
86 % 67 908 st 67 304 st 58 027 st 1 %
Halland
94 % 6 503 st 6 326 st 5 929 st 3 %
BUP-mottagning, Falkenberg
83 % 18 st 16 st 15 st 11 %
BUP-mottagning, Halmstad
98 % 56 st 55 st 55 st 2 %
BUP-mottagning, Kungsbacka
98 % 61 st 61 st 60 st 0 %
BUP-mottagning, Varberg
91 % 22 st 20 st 20 st 9 %
Capio Citykliniken, Halmstad
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Hallands sjukhus (Halmstad/Varberg/Kungsbacka)
94 % 6 003 st 5 863 st 5 514 st 2 %
Hjärthuset, Varberg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Falkenberg
100 % 40 st 35 st 35 st 12 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Halmstad
67 % 156 st 139 st 93 st 11 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Hylte
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Kungsbacka
100 % 53 st 49 st 49 st 8 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Laholm
100 % 12 st 10 st 10 st 17 %
Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottning, Varberg
100 % 58 st 54 st 54 st 7 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland
100 % 14 st 14 st 14 st 0 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %