Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 543 st 485 st 397 st 58 st 100 %
Halland
57 % 80 st 70 st 40 st 10 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 78 % 9 st 9 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 67 % 20 st 15 st 10 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 12 % 27 st 24 st 3 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 87 % 17 st 15 st 13 st 2 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 425 st 398 st 334 st 27 st 100 %
Halland
68 % 29 st 25 st 17 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 72 % 20 st 18 st 13 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 100 % 4 st 2 st 2 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringen, Region Halland 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %