Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 670 st 587 st 438 st 83 st 100 %
Halland
43 % 98 st 77 st 33 st 21 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 58 % 15 st 12 st 7 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 24 % 26 st 17 st 4 st 9 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 46 % 32 st 28 st 13 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 18 % 14 st 11 st 2 st 3 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 75 % 5 st 4 st 3 st 1 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 80 % 6 st 5 st 4 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 413 st 396 st 343 st 17 st 100 %
Halland
55 % 34 st 29 st 16 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Falkenberg 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Halmstad 45 % 12 st 11 st 5 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Kungsbacka 25 % 10 st 8 st 2 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Varberg 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Habiliteringen, Region Halland 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten, Norra Halland 100 % 2 st 0 st 0 st 2 st 100 %
Ätstörningsenheten, Södra Halland 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %