Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Gotland

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Våren 2017

  • 88%
  • 89%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 89% (Alla landsting: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 83% 86% 72% 87% 74% 83% 89%
Alla landsting 90% 88% 87% 89% 86% 89% 88%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
71% (5 st) 29% (2 st)
63% (592 st) 37% (343 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Gotland : 0 st
Alla landsting : 83 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 0 st (0%)
  • Återuppringningssystem 7 st (100%)
  • Saknar datoriserat system 0 st (0%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Alla landsting
88 % 1 849 551 st 2 105 995 st
Stockholms sjukvårdsregion
89 % 13 185 st 14 732 st
Gotland
89 % 13 185 st 14 732 st
Hemse Vårdcentral
98 % 2 319 st 2 372 st
Klinte vårdcentral, Klintehamn
100 % 352 st 352 st
Slite Vårdcentral
100 % 1 120 st 1 124 st
Vårdcentralen Hansahälsan
73 % 2 304 st 3 164 st
Vårdcentralen Visborg
100 % 1 964 st 1 964 st
Vårdcentralen Visby Norr
98 % 2 696 st 2 740 st
Vårdcentralen Wisby Söder
81 % 2 430 st 3 016 st