Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
93 % 1 084 st 896 st 836 st 188 st 100 %
Gotland
95 % 22 st 21 st 20 st 1 st 100 %
Visby lasarett 95 % 22 st 21 st 20 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
81 % 1 559 st 1 468 st 1 195 st 91 st 98 %
Gotland
100 % 21 st 21 st 21 st 0 st 100 %
Visby lasarett 100 % 21 st 21 st 21 st 0 st 100 %