Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Gävleborg

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 80%
  • 67%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 67% (Alla landsting: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 72% 69% 72% 76% 78% 74% 71% 71% 73% 73% 70% 67%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 027 st (33,8%)
  • 31-60 dagar 2 468 st (20,7%)
  • 61-90 dagar 1 482 st (12,4%)
  • Längre än 90 dagar 3 940 st (33,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
11 917
Alla landsting:
289 908
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
80 % 297 226 st 289 908 st 230 801 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 67 400 st 64 636 st 48 999 st 4 %
Gävleborg
67 % 12 028 st 11 917 st 7 977 st 1 %
Aleris Specialistvård Bollnäs
95 % 548 st 541 st 516 st 1 %
Aleris Specialistvård, Söderhamn
97 % 193 st 191 st 185 st 1 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland
94 % 16 st 16 st 15 st 0 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull
96 % 110 st 108 st 106 st 2 %
Bollnäs sjukhus
93 % 58 st 56 st 52 st 3 %
Gävle sjukhus
62 % 7 636 st 7 584 st 4 710 st 1 %
Hudiksvalls sjukhus
69 % 3 298 st 3 252 st 2 241 st 1 %
Kirurgi- och ortopediverksamhet, Gävleborg
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle
100 % 10 st 10 st 10 st 0 %
Sandvikens sjukhus
88 % 128 st 128 st 112 st 0 %
Söderhamns sjukhus
94 % 18 st 18 st 17 st 0 %