Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Gävleborg
45 % 111 st 102 st 46 st 9 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 40 % 5 st 5 st 2 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 12 % 8 st 8 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 36 % 45 st 42 st 15 st 3 st 100 %
Bollnäs sjukhus 33 % 27 st 24 st 8 st 3 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 80 % 18 st 15 st 12 st 3 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 100 % 7 st 7 st 7 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Gävleborg
57 % 84 st 82 st 47 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 46 % 35 st 35 st 16 st 0 st 100 %
Bollnäs sjukhus 71 % 16 st 14 st 10 st 2 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 57 % 28 st 28 st 16 st 0 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %