Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 491 st 441 st 258 st 50 st 100 %
Gävleborg
57 % 88 st 80 st 46 st 8 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 100 % 7 st 5 st 5 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 39 % 52 st 49 st 19 st 3 st 100 %
Bollnäs sjukhus 75 % 13 st 12 st 9 st 1 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 89 % 11 st 9 st 8 st 2 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
47 % 316 st 285 st 133 st 31 st 100 %
Gävleborg
34 % 101 st 97 st 33 st 4 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Gästrikland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Hälsingland 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Gula Villan Gävle 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Södertull 21 % 48 st 48 st 10 st 0 st 100 %
Bollnäs sjukhus 55 % 14 st 11 st 6 st 3 st 100 %
Hudiksvalls sjukhus 46 % 36 st 35 st 16 st 1 st 100 %
Länsenheten för ätstörningar, Gävle 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %