Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök - Dalarna

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarna 63% 64% 69% 74% 68% 68% 77% 65% 58% 60% 62%
Andel patienter som fått ett förstabesök i specialiserad vård inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Operation/åtgärd - Dalarna

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Dalarna 70% 67% 67% 64% 61% 71% 80% 57% 53% 62% 65%
Andel patienter som fått sin operation/åtgärd inom 60 dagar, per månad.
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 57% 58% 71% 72% 68% 68% 67% 62% 53% 60% 64%
Dalarna 63% 64% 69% 74% 68% 68% 77% 65% 58% 60% 62%
Gotland 78% 83% 80% 83% 82% 76% 80% 70% 72% 78% 80%
Gävleborg 67% 66% 70% 70% 70% 70% 70% 60% 64% 72% 70%
Halland 79% 81% 84% 84% 82% 81% 83% 67% 71% 76% 80%
Jämtland Härjedalen 67% 58% 66% 66% 63% 68% 79% 67% 53% 57% 61%
Jönköping 76% 75% 79% 78% 77% 77% 76% 60% 63% 69% 74%
Kalmar 69% 72% 79% 78% 75% 71% 69% 59% 62% 68% 73%
Kronoberg 80% 73% 77% 77% 70% 72% 70% 66% 63% 70% 73%
Norrbotten 57% 56% 64% 60% 60% 65% 69% 55% 50% 56% 61%
Skåne 74% 75% 78% 77% 75% 73% 75% 61% 64% 77% 71%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 88% 87% 87% 74% 79% 87% 88%
Sörmland 71% 70% 73% 73% 73% 67% 67% 58% 61% 68% 67%
Uppsala 63% 60% 64% 68% 64% 66% 71% 59% 52% 60% 60%
Värmland 56% 54% 66% 63% 60% 65% 58% 45% 46% 51% 58%
Västerbotten 69% 63% 66% 71% 62% 65% 75% 58% 50% 54% 60%
Västernorrland 53% 53% 59% 64% 62% 61% 67% 55% 48% 57% 57%
Västmanland 75% 69% 73% 73% 68% 64% 72% 58% 51% 56% 65%
Västra Götaland 67% 66% 69% 70% 68% 68% 73% 58% 57% 64% 67%
Örebro 67% 65% 72% 72% 72% 68% 73% 57% 57% 64% 66%
Östergötland 80% 80% 82% 97% 78% 82% 79% 73% 74% 79% 78%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 79% 71% 78% 76% 71% 77% 93% 70% 63% 78% 78%
Dalarna 70% 67% 67% 64% 61% 71% 80% 57% 53% 62% 65%
Gotland 79% 77% 77% 79% 82% 84% 84% 58% 71% 90% 71%
Gävleborg 61% 62% 70% 70% 67% 74% 85% 57% 53% 62% 63%
Halland 72% 72% 75% 77% 76% 69% 78% 66% 61% 71% 77%
Jämtland Härjedalen 56% 57% 50% 47% 43% 49% 51% 44% 34% 45% 50%
Jönköping 73% 73% 75% 74% 79% 75% 88% 54% 62% 72% 74%
Kalmar 70% 76% 78% 77% 75% 79% 86% 65% 60% 71% 71%
Kronoberg 60% 58% 64% 65% 58% 68% 93% 53% 45% 50% 63%
Norrbotten 62% 59% 69% 72% 70% 75% 79% 60% 55% 59% 66%
Skåne 69% 70% 72% 73% 72% 74% 83% 68% 63% 69% 62%
Stockholm 70% 70% 75% 74% 74% 74% 84% 63% 63% 72% 74%
Sörmland 56% 48% 58% 59% 59% 57% 69% 43% 37% 48% 50%
Uppsala 63% 63% 68% 63% 63% 64% 68% 52% 49% 57% 61%
Värmland 57% 54% 60% 61% 61% 67% 78% 62% 51% 55% 65%
Västerbotten 54% 55% 60% 59% 61% 62% 78% 51% 49% 52% 54%
Västernorrland 55% 49% 58% 57% 55% 67% 78% 52% 41% 52% 59%
Västmanland 66% 64% 66% 67% 66% 74% 89% 64% 58% 68% 68%
Västra Götaland 65% 64% 71% 68% 67% 70% 79% 59% 57% 67% 65%
Örebro 59% 57% 64% 55% 61% 66% 71% 49% 40% 54% 57%
Östergötland 75% 74% 80% 0% 79% 80% 83% 66% 64% 72% 72%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått

Svarsfrekvens förstabesök - Dalarna

Väntande:
100%
Genomförda:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Svarsfrekvens operation/åtgärd - Dalarna

Väntande:
100%
Genomförda:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Andel väntande förstabesök - Dalarna

Urval:
57%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på ett förstabesök.

Andel väntande operation/åtgärd - Dalarna

Urval:
53%
Andel väntande patienter som har väntat 60 dagar eller kortare på en operation/åtgärd. Om ett utropstecken visas betyder det att andelen väntande inom 60 dagar är minst 70 procent varje månad.