Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

December 2017

  • 74%
  • 67%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 67% (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017
Urval 69% 68% 70% 68% 67% 61% 55% 50% 56% 66% 71% 67%
Alla landsting 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 319 st (27,1%)
  • 31-60 dagar 1 169 st (24%)
  • 61-90 dagar 773 st (15,9%)
  • Längre än 90 dagar 1 601 st (32,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
4 862
Alla landsting:
127 434
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
6%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 132 445 st 127 434 st 94 032 st 4 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
72 % 33 400 st 31 978 st 23 087 st 4 %
Dalarna
67 % 5 136 st 4 862 st 3 261 st 5 %
Avesta lasarett
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Borlänge sjukhus
100 % 131 st 131 st 131 st 0 %
Falu lasarett
64 % 4 462 st 4 203 st 2 692 st 6 %
Mora lasarett
83 % 540 st 525 st 435 st 3 %