Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Oktober 2017

  • 72%
  • 66%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 66% (Alla landsting: 72%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017
Urval 78% 73% 69% 68% 70% 68% 67% 61% 55% 50% 56% 66%
Alla landsting 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 548 st (33,2%)
  • 31-60 dagar 1 060 st (22,7%)
  • 61-90 dagar 462 st (9,9%)
  • Längre än 90 dagar 1 597 st (34,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
4 667
Alla landsting:
128 953
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
5%
Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
72 % 134 829 st 128 953 st 92 857 st 4 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
70 % 33 186 st 31 716 st 22 118 st 4 %
Dalarna
66 % 4 919 st 4 667 st 3 070 st 5 %
Avesta lasarett
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Borlänge sjukhus
96 % 47 st 47 st 45 st 0 %
Falu lasarett
63 % 4 310 st 4 076 st 2 562 st 5 %
Mora lasarett
85 % 558 st 540 st 459 st 3 %