Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Augusti 2017

  • 62%
  • 50%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 50% (Alla landsting: 62%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017
Urval 66% 73% 78% 73% 69% 68% 70% 68% 67% 61% 55% 50%
Alla landsting 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 014 st (22%)
  • 31-60 dagar 589 st (12,8%)
  • 61-90 dagar 678 st (14,7%)
  • Längre än 90 dagar 2 319 st (50,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
4 600
Alla landsting:
126 163
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
7%
Alla landsting:
6%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
62 % 134 114 st 126 163 st 77 904 st 6 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 33 565 st 31 691 st 18 197 st 6 %
Dalarna
50 % 4 909 st 4 600 st 2 281 st 6 %
Avesta lasarett
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Borlänge sjukhus
100 % 49 st 49 st 49 st 0 %
Falu lasarett
46 % 4 311 st 4 044 st 1 855 st 6 %
Mora lasarett
74 % 546 st 504 st 374 st 8 %