Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

April 2018

  • 74%
  • 65%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 65% (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018
Urval 67% 61% 55% 50% 56% 66% 71% 67% 67% 65% 66% 65%
Alla landsting 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 352 st (28,7%)
  • 31-60 dagar 1 031 st (21,9%)
  • 61-90 dagar 678 st (14,4%)
  • Längre än 90 dagar 1 655 st (35,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
4 716
Alla landsting:
121 470
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
5%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 126 025 st 121 470 st 89 302 st 4 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 32 300 st 30 918 st 21 905 st 4 %
Dalarna
65 % 4 955 st 4 716 st 3 061 st 5 %
Avesta lasarett
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Borlänge sjukhus
99 % 165 st 165 st 163 st 0 %
Falu lasarett
62 % 4 232 st 4 019 st 2 487 st 5 %
Mora lasarett
77 % 557 st 531 st 410 st 5 %