Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Dalarna

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 80%
  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 71% (Alla landsting: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 64% 60% 64% 70% 72% 70% 72% 74% 77% 75% 73% 71%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 671 st (34,2%)
  • 31-60 dagar 2 498 st (23,3%)
  • 61-90 dagar 1 456 st (13,6%)
  • Längre än 90 dagar 3 104 st (28,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 729
Alla landsting:
289 908
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
80 % 297 226 st 289 908 st 230 801 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 67 400 st 64 636 st 48 999 st 4 %
Dalarna
71 % 10 937 st 10 729 st 7 625 st 2 %
Avesta lasarett
72 % 244 st 229 st 171 st 6 %
Borlänge sjukhus
61 % 323 st 321 st 195 st 1 %
Borlänge sjukhus - Gagnef
100 % 5 st 4 st 4 st 20 %
Falu lasarett
69 % 8 731 st 8 567 st 5 877 st 2 %
Falu Psykiatriska Beroendemottagning
100 % 14 st 13 st 13 st 7 %
Falu Psykiatriska Ätstörningsavd
84 % 26 st 25 st 21 st 4 %
Falun BUP Familjeterapi
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Falun BUP Ätstörning
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Ludvika lasarett
87 % 197 st 192 st 167 st 3 %
Mora lasarett
89 % 1 211 st 1 199 st 1 068 st 1 %
Mora lasarett - Malung
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Mora lasarett - Mora
85 % 91 st 87 st 74 st 4 %
Mora lasarett - Rättvik
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skönvik, Säter
33 % 88 st 85 st 28 st 3 %