Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Dalarna
45 % 71 st 65 st 29 st 6 st 100 %
Avesta lasarett 11 % 10 st 9 st 1 st 1 st 100 %
Borlänge sjukhus 33 % 20 st 18 st 6 st 2 st 100 %
Falu lasarett 20 % 16 st 15 st 3 st 1 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Mora lasarett 80 % 22 st 20 st 16 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Dalarna
30 % 29 st 27 st 8 st 2 st 100 %
Avesta lasarett 40 % 6 st 5 st 2 st 1 st 100 %
Borlänge sjukhus 60 % 5 st 5 st 3 st 0 st 100 %
Falu lasarett 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 20 % 5 st 5 st 1 st 0 st 100 %
Mora lasarett 10 % 11 st 10 st 1 st 1 st 100 %
NeuroPsykiatrisk Utredningsenhet, Falun 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %