Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 491 st 441 st 258 st 50 st 100 %
Dalarna
31 % 73 st 68 st 21 st 5 st 100 %
Avesta lasarett 0 % 23 st 21 st 0 st 2 st 100 %
Borlänge sjukhus 36 % 16 st 14 st 5 st 2 st 100 %
Falu lasarett 12 % 9 st 8 st 1 st 1 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Mora lasarett 57 % 21 st 21 st 12 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
47 % 316 st 285 st 133 st 31 st 100 %
Dalarna
40 % 30 st 30 st 12 st 0 st 100 %
Avesta lasarett 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Borlänge sjukhus 29 % 7 st 7 st 2 st 0 st 100 %
Falu lasarett 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
Falun BUP Familjeterapi 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Falun BUP Ätstörning 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ludvika lasarett 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Mora lasarett 38 % 13 st 13 st 5 st 0 st 100 %
NeuroPsykiatrisk Utredningsenhet, Falun 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %