Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Blekinge

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 82% (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 76% 71% 75% 83% 86% 82% 83% 85% 87% 86% 85% 82%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 906 st (37,2%)
  • 31-60 dagar 1 529 st (29,9%)
  • 61-90 dagar 767 st (15%)
  • Längre än 90 dagar 917 st (17,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 119
Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
86 % 67 908 st 67 304 st 58 027 st 1 %
Blekinge
82 % 5 207 st 5 119 st 4 202 st 2 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn
100 % 18 st 18 st 18 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby
95 % 20 st 20 st 19 st 0 %
Blekingesjukhuset, Karlshamn och Karlskrona
82 % 5 081 st 4 995 st 4 082 st 2 %
Psykiatri Karlskrona
100 % 31 st 30 st 30 st 3 %
Vuxenpsykiatrin Sölvesborg/Olofström
100 % 18 st 17 st 17 st 6 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Karlshamn
100 % 16 st 16 st 16 st 0 %
Vuxenpsykiatriska kliniken, Ronneby
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
Äldrepsykiatriska kliniken, Karlskrona
79 % 14 st 14 st 11 st 0 %