Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Blekinge

Resultaten nedan baseras på att landstinget/regionen rapporterar varje månad.

Läs mer

Målet är att alla landsting/regioner ska redovisa tillgängligheten till allmänläkare varje månad. Några landsting/regioner har redan idag möjlighet att göra detta, och det finns därmed resultat från dessa landsting/regioner varje månad. Observera - "Sverige" är ett sammanslaget resultat enbart för de landsting/regioner som kan redovisa uppgifterna för vald mätning.

Måluppfyllelse läkarbesök

Mars 2017

 • 87%
 • 88%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 88% (Alla landsting: 87%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 89% 88% 89% 95% 93% 89% 88% 88% 91% 91% 89% 88%
Alla landsting 87% 85% 88% 93% 91% 88% 87% 86% 88% 89% 88% 87%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
67% (5 890 st) 8% (740 st) 3% (231 st) 3% (222 st) 2% (172 st) 2% (146 st) 2% (167 st) 2% (166 st) 12% (1 048 st)
62% (174 232 st) 10% (28 127 st) 4% (9 987 st) 3% (8 565 st) 2% (6 116 st) 2% (4 681 st) 2% (6 061 st) 3% (8 597 st) 13% (36 237 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
63% (12 st) 37% (7 st)
68% (346 st) 32% (160 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Blekinge : 0 st
Alla landsting : 6 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 1 st (5%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 0 st (0%)
 • Högst 14 dagar 2 st (11%)
 • Längre än 14 dagar 16 st (84%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 1 st (5%)
 • 2-4 läkare 9 st (47%)
 • 5-7 läkare 7 st (37%)
 • 8 eller fler läkare 2 st (11%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Alla landsting
87 % 246 366 st 282 603 st
Södra sjukvårdsregionen
88 % 30 740 st 34 747 st
Blekinge
88 % 7 734 st 8 782 st
Brunnsgårdens vårdcentral
89 % 584 st 658 st
Capio Citykliniken, Ronneby
91 % 417 st 457 st
Familjeläkarna i Olofström
72 % 194 st 268 st
Hälsohuset för alla, Karlskrona
99 % 394 st 396 st
Jämjö vårdcentral
89 % 403 st 452 st
Kallinge vårdcentral
96 % 660 st 686 st
Kungsmarkens vårdcentral
96 % 171 st 178 st
Lyckeby vårdcentral
85 % 828 st 975 st
Läkarhuset i Karlshamn
76 % 155 st 205 st
Läkehjälpen i Olofström
99 % 271 st 273 st
Nättraby vårdcentral
82 % 240 st 294 st
Olofströms vårdcentral
77 % 314 st 409 st
Ronneby Vårdcentral
100 % 641 st 643 st
Rödeby vårdcentral
98 % 394 st 404 st
Samaritens vårdcentral
93 % 517 st 557 st
Sölvesborgs vårdcentral
77 % 505 st 658 st
Trossö vårdcentral
67 % 400 st 597 st
Valjehälsan, Sölvesborg
95 % 242 st 256 st
Wämö vårdcentral
97 % 404 st 416 st