Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 670 st 587 st 438 st 83 st 100 %
Blekinge
89 % 55 st 53 st 47 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 95 % 23 st 22 st 21 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 84 % 32 st 31 st 26 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 413 st 396 st 343 st 17 st 100 %
Blekinge
89 % 76 st 74 st 66 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 96 % 29 st 28 st 27 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 79 % 35 st 34 st 27 st 1 st 100 %
Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 100 % 12 st 12 st 12 st 0 st 100 %