Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 543 st 485 st 397 st 58 st 100 %
Blekinge
89 % 40 st 38 st 34 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 94 % 19 st 18 st 17 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 85 % 21 st 20 st 17 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 425 st 398 st 334 st 27 st 100 %
Blekinge
85 % 74 st 73 st 62 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatri-Familjeverksamhet, Karlshamn 94 % 36 st 36 st 34 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Karlskrona/Ronneby 68 % 29 st 28 st 19 st 1 st 100 %
Habiliteringskliniken, Blekingesjukhuset 100 % 9 st 9 st 9 st 0 st 100 %