Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

 • En miljard för utveckling i vården

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.

  2015-04-29

  Läs mer
 • Alla landsting får del av kömiljarden 2014

  Alla landsting har uppfyllt något av de kriterier som krävs för att få ta del av 2014 års fördelning av kömiljarden.

  2015-05-28

  Läs mer
 • Bättre flöde i vården

  En nationell konferens kring ökad tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet. Konferensen sätter fokus på hur vi minskar slöseri med patienters tid, ökar kvalitet och patientsäkerhet samt ökar nöjdhet hos medarbetare. Läs mer...

  2015-08-12

  Läs mer
 • Uppföljningen av vårdförloppen igång!

  Systemet för nationell uppföljning av standardiserade vårdförlopp i cancervården är nu riggat. Tre landsting har börjat rapportera patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp. Tolv ytterligare startar rapporteringen inom kort. Majoriteten av landstingen har infört standardiserat vårdförlopp inom alla fem föreskrivna diagnoser. Läs mer

  2015-11-20

  Läs mer
 • Slutrapporten Bättre flyt i vården med goda exempel

  Goda exempel på tillgänglighet se länk till rapporten

  2015-12-06

  Läs mer
 • Lätt få träffa läkare i primärvården

  90 procent av de patienter som behövde träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad Läs mer

  2015-12-11

  Läs mer
 • Allt fler utreds i standardiserat vårdförlopp

  Från augusti till idag har minst 1014 patienter i Sverige genomgått ett standardiserat vårdförlopp Läs mer

  2015-12-18

  Läs mer