Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Ny mätning av vårdgarantin i primärvården, våren 2017

9 av 10 patienter som bedömdes att få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i mars månad.

I åtta landsting/regioner får 90 eller mer procent av patienterna sitt läkarbesök inom vårdgarantins tidsgräns. Gotland och Västra Götalandsregionen i topp med 92 procent.
Sex av tio patienter fick komma samma dag som de kontaktade vårdcentralen, antingen genom tidsbeställning eller på en drop-in mottagning.
Andelen besvarade samtal av det totala antalet samtal mäts vid vårdcentraler med datoriserade telefonisystem. Resultaten baserar sig denna gång på 2,1 miljoner inkommande samtal och 1,8 miljoner samtal besvarades samma dag vilket ger en tillgänglighet om 88 procent när patienterna vill komma i kontakt med vårdcentralen.
Fakta
Mätningar genomförs under två gånger per år, vår och höst.
Tillgängligheten till allmänläkarbesök mäts under 10 vardagar under normala öppettider, ej jourverksamhet. Telefonmätningen avser alla samtal till sjukvårdsvårdgivning eller tidsbeställning under en hel månad
I den senaste mätningen har 1 067 vårdcentraler redovisat uppgifter. Det innebär en täckningsgrad på 93 procent.
Inom landstingens primärvård finns såväl offentligt drivna vårdcentraler som vårdcentraler med andra driftsformer såsom privat, kooperativ etc. Av de vårdcentraler som deltog var 434 privata och 633 offentligt drivna. 49 privata enheter och 34 offentliga deltog inte i mätningen

2017-05-08