Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Lätt få träffa läkare i primärvården

9 av 10 patienter som bedömdes behöva få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad. I åtta landsting/regioner får 90 eller mer procent av patienterna sitt läkarbesök inom vårdgarantins tidsgräns. Västra Götalandsregionen i topp med 93 procent

Läs mer på SKL.se

Artikel

2016-12-09