Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Aktuellt

 • Ny mätning av vårdgarantin i primärvården, våren 2017

  9 av 10 patienter som bedömdes att få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i mars månad.

  2017-05-08

  Läs mer
 • Lätt få träffa läkare i primärvården

  9 av 10 patienter som bedömdes behöva få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad. I åtta landsting/regioner får 90 eller mer procent av patienterna sitt läkarbesök inom vårdgarantins tidsgräns. Västra Götalandsregionen i topp med 93 procent

  2016-12-09

  Läs mer
 • "Väntetider och vårdgarantier"

  - en rapport som sammanfattar landstingens arbete för att åstadkomma kortare väntetider till vården

  2016-11-23

  Läs mer
 • SKLs seminarium i Almedalen den 4 juli

  Frågan om tillgänglighet har varit aktuell i stora delar av landet under sommaren. SKL arrangerade ett seminarium i Almedalen den 4 juli om tillgänglighet.

  2016-08-22

  Läs mer
 • Sommarens pressklipp gällande tillgänglig vård

  Sommarens pressklipp gällande tillgänglig vård har både nationella och lokala inslag.

  2016-08-22

  Läs mer
 • Barn och ungas psykiska hälsa

  SKL har antagit ett positionspapper för barn och ungas psykiska hälsa i april

  2016-06-02

  Läs mer
 • Uppföljning av ledtider inom patologi

  Nu finns mer information om projektet: Uppföljning av ledtider inom patologi upplagt på denna sida under rubriken: Veta mer?

  2016-01-04

  Läs mer