Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Klicka på kartan för att byta landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Frågor och svar om utökad primärvårdsuppföljning 2018-06-29

Då landstingen börjar införa den nya uppföljningsmodellen uppstår lätt en rad frågor om rutiner, tolkningar och definitioner. Nu har projektledningen vid SKL publicerat ett dokument med e...

Region Norrbotten "först" med utökad primärvårdsuppföljning 2018-06-18

Region Norrbotten har nu som första region efter pilotverksamheterna i Jönköping och Örebro börjat redovisa tillgängligheten till samtliga yrkesgrupper inom primärvården. Från och med jun...

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

86%

Telefontillgänglighet Primärvård

86% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
90%

Läkarbesök Primärvård

90% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
76%

Första besök i specialiserad vård

76% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
64%

OPERATION/ÅTGÄRD

64% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Uppföljningar som inte ingår i vårdgarantin

Återbesök

Inom den specialiserade vården ska alla patienter efter beslut få sitt återbesök till läkare inom det medicinska måldatumet.

Visa mer statistik

Undersökningar

Presentation av ledtider för ett antal undersökningar inom röntgen och klinisk fysiologi. Resultaten redovisas per månad och visar hur många dagar patienten väntat på undersökningen.

Se resultat