Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Aktuellt

SKLs seminarium i Almedalen den 4 juli

Frågan om tillgänglighet har varit aktuell i stora delar av landet under sommaren. SKL arrangerade ett seminarium i Almedalen den 4 juli om tillgänglighet.

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

86%

Primärvård

86% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
90%

Allmänläkare

90% har fått kontakt inom 7 dagar

Se detaljer
74%

SPECIALISERAD VÅRD

74% har fått kontakt inom 90 dagar

Se detaljer
68%

OPERATION/ÅTGÄRD

68% har fått kontakt inom 90 dagar

Se detaljer