Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Aktuellt

Ny modell för uppföljning av primärvårdens tillgänglighet

Fyra av tio patienter i regionerna Jönköping och Örebro som träffar en fysioterapeut vid sitt första besök i primärvården får tid inom 3 dagar. Det visar en helt ny modell för utökad primärvårdsuppföljning som nu har publicerats här på sajten.

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
80%

Första besök i specialiserad vård

80% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
72%

OPERATION/ÅTGÄRD

72% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Uppföljningar som inte ingår i vårdgarantin

Återbesök

Inom den specialiserade vården ska alla patienter efter beslut få sitt återbesök till läkare inom det medicinska måldatumet.

Visa mer statistik

Undersökningar

Presentation av ledtider för ett antal undersökningar inom röntgen och klinisk fysiologi. Resultaten redovisas per månad och visar hur många dagar patienten väntat på undersökningen.

Se resultat