Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Oförändrad tillgänglighet i primärvården 2018-05-08

Vårens uppföljning av tillgängligheten i primärvården visar få förändringar jämfört med föregående mätning. I sju av tjugoen landsting fick 9 av 10 patienter under mätperioden tid för ett...

Ny modell för uppföljning av primärvårdens tillgänglighet 2018-03-15

Fyra av tio patienter i regionerna Jönköping och Örebro som träffar en fysioterapeut vid sitt första besök i primärvården får tid inom 3 dagar. Det visar en helt ny modell för utökad prim...

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

86%

Telefontillgänglighet Primärvård

86% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
82%

Första besök i specialiserad vård

82% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
74%

OPERATION/ÅTGÄRD

74% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Uppföljningar som inte ingår i vårdgarantin

Återbesök

Inom den specialiserade vården ska alla patienter efter beslut få sitt återbesök till läkare inom det medicinska måldatumet.

Visa mer statistik

Undersökningar

Presentation av ledtider för ett antal undersökningar inom röntgen och klinisk fysiologi. Resultaten redovisas per månad och visar hur många dagar patienten väntat på undersökningen.

Se resultat