Meny Sök Väntetider i vården Väntetider i vården Logga in i rapporteringsverktyget Logga in i analysverktyget/Qlikview

Klicka i kartan om du vill välja ett landsting

Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Landstinget i Kronoberg Landstinget i Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Örebro läns landsting Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Laddar in data...

Webbplatsen presenterar:

Aktuell måluppfyllelse för vårdgarantin och sammanställd statistik över tillgängligheten inom primärvård och planerad specialiserad vård
Det aktuella väntetidsläget i form av en preliminär uppskattning från landets sjukhus och specialistmottagningar
Resultat från de särskilda nationella satsningarna för en bättre tillgänglighet; "Kömiljarden"  och "Barn och unga med psykisk ohälsa"
Allmän information om vårdgarantin och uppföljningen i den nationella väntetidsdatabasen