Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Aktuellt

Lätt få träffa läkare i primärvården

9 av 10 patienter som bedömdes behöva få träffa en läkare i primärvården, fick detta besök inom vårdgarantins tidsgräns som är sju dagar. Det visar den senaste mätningen, som gjordes i oktober månad. I åtta landsting/regioner får 90 eller mer procent av patienterna sitt läkarbesök inom vårdgarantins tidsgräns. Västra Götalandsregionen i topp med 93 procent

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
81%

Första besök i specialiserad vård

81% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
76%

OPERATION/ÅTGÄRD

76% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Uppföljning som inte ingår i vårdgarantin

Återbesök inom planerad specialiserad vård:

har fått återbesök i rätt tid. Se detaljer