Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntetider i vården

Här finns sammanställd statistik över tillgängligheten till svensk hälso- och sjukvård. Statistiken är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Aktuellt

"Väntetider och vårdgarantier"

- en rapport som sammanfattar landstingens arbete för att åstadkomma kortare väntetider till vården

Vårdgarantiläget i Sverige

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna.

86%

Telefontillgänglighet Primärvård

86% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
90%

Telefontillgänglighet Primärvård

90% har fått kontakt inom 7 dagar

Se detaljer
78%

Första besök i specialiserad vård

78% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
73%

OPERATION/ÅTGÄRD

73% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer